Copyright

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten BHV4ALL en de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

© Copyright 1995-2018  BHV4ALL
 Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van BHV4ALL worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

BHV4ALL
Weezenhof 3453
6536 GP Nijmegen
info@safe-products.nl 

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover BHV4ALL geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van BHV4ALL. BHV4ALL waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke servers. Tevens impliceert BHV4ALL geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Copyright © 1995-2018  BHV4ALL.nl

GlobeCharge