Retouren en klachten

Retourneren

Uiteraard hebben we onze uiterste best gedaan om de artikelen zo goed mogelijk af te beelden en u zo veel mogelijk informatie te geven over deze artikelen. Het kan desondanks zijn dat het geleverde artikel niet aan de wensen voldoet. In dat geval kunt u het betreffende artikel binnen 14 dagen aan ons retourneren.

Aan retourzendingen zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:
1. De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor rekening van de klant.
2. Voordat u artikelen terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen met Safe-Products.nl. Om een retour aan te vragen stuurt u een e-mail met een retourverzoek voorzien van het factuurnummer naar info@safe-products.nl  Indien akkoord krijgt u een retourformulier en/of retourgegevens per e-mail toegestuurd. Retourzendingen zonder bevestiging van Safe-Products.nl worden niet geaccepteerd.
3. Na verzending door Safe-Products.nl van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.
4. Op grond van wettelijke bepalingen is ieder herroepingsrecht voor (zelfzorg)geneesmiddelen, (steriele) medische hulpmiddelen en verbandmiddelen uitgesloten. Dergelijke producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Deze bepaling geld eveneens voor producten die om hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden.  
5. De goederen dienen in originele staat, ongebruikt en zoveel mogelijk in de originele verpakking te zijn. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan kan restitutie geweigerd worden.
6. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour zenden.
7. Bij ruiling van een artikel neemt Safe-Products.nl de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening.
8. Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (indien sprake is van vooruitbetaling) binnen 30 dagen na retour ontvangst aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder en/of verrekend worden met eventueel nog openstaande facturen. In andere gevallen ontvangt u een creditnota.

 

Klachtenregeling

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft.
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht bij voorkeur via de e-mail aan de afdeling klantencontact door te geven. Dit kan ook per reguliere post. Onze medewerkers van de afdeling klantencontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.


Onze gegevens:

 

Safe-Products.nl
Weezenhof 3453
6536 GP Nijmegen
F. 084 8846404
M. info@safe-products.nl

 

Na ontvangst van uw klacht ontvangt van ons een bevestiging.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.